• 13 Mayıs, Pazartesi
  • BelSis-CAD eğitimleri tamamlandı

  • Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında çalışmakta olan personelimize, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bilgisayar Destekli Haritalama iş ve işlemlerinde kullanılmakta olan BelSis-CAD program eğitimini 19-25 Nisan tarihleri arasında örgün öğretim, 6-9 Mayıs tarihleri arasında uzaktan eğitim (sanal sınıf) uygulaması ile gerçekleştirmiştir.

    Kursiyerlere BelSis-CAD programı ile ilgili; masaüstü GIS yazılımı, harita modülü, planlama modülü, imar modülü ve e-Devlet modülü eğitimleri verilmiştir.

    Örgün ve uzaktan eğitim sırasında eğitim içerikleri dijitalleştirilerek http://uzaktanegitimcsb.gov.tr adresine yüklenmiş olup, 20 Mayıs 2019 tarihinden itibaren Bakanlığımız personelinin erişimine sunulacaktır.