• 04 Ekim, Perşembe
  • COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ HARİTALAMA TEMEL SEVİYE UZAKTAN EĞİTİMİ

  • Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanım kapasitesinin geliştirilmesi ve yürütülen uygulamaların yaygınlaştırılması kapsamında, Bakanlığımız Uzaktan Eğitim Portal’ı üzerinden “Coğrafi Bilgi Sistemleri  ve Bilgisayar Destekli Haritalama Temel Seviye” eğitimleri 08-21 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Yoğun katılım nedeni ile eğitimler 2 grup halinde olacaktır. Birinci grup eğitim tarihleri 08-14 Ekim 2018, ikinci grup eğitimleri 15-21 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

    Uzaktan eğitime erişim http://uzaktanegitimcsb.gov.tr web adresinden sağlanacak olup, kursiyerler eğitim tarihleri sürecince 7/24 erişim engeli olmadan giriş yapabileceklerdir. Kursiyerlerin eğitime başlama tarihi ve bulunduğu eğitim grubuna ilişkin bilgiler, kursiyerlerin kurumsal e-posta adreslerine mail yolu ve İKBS’de kayıtlı cep telefon numaralarına SMS yolu ile bildirilecektir.

    Coğrafi Bilgi Sistemleri temel seviye eğitimi; 3 ders teorik (CBS-01a, CBS-02a, CBS-03a) 1 ders uygulama CBS-02b (ArcGIS), Bilgisayar Destekli Haritalama temel seviye eğitimi; 3 ders teorik (CBS-01a, CBS-02a, CBS-03a) 1 ders uygulama CBS-01b (NetCAD) şeklindedir. Her iki eğitimde de teorik dersler ortak olarak verilecektir. Uygulama derslerinde NetCAD (CBS-01b) ve ArcGIS (CBS-02b) yazılımlarının kursiyerin kurum bilgisayarına birim bilgi işlem sorumluları tarafından kurulumu gerekmektedir.

    Kursiyer teorik dersleri tamamladıktan sonra CBS-01b (NetCAD) uygulama dersini seçtiğinde “Bilgisayar Destekli Haritalama Temel Seviye Eğitimi E- Katılım belgesini, CBS-02b (ArcGIS) uygulama dersini seçtiğinde “Coğrafi Bilgi Sistemleri Temel Seviye Eğitimi E- Katılım belgesini” almaya hak kazanacaktır. Kursiyer isteğe bağlı olarak bir uygulama dersini alabileceği gibi her iki uygulama dersini de tamamlayarak e-katılım belgelerini alma hakkına sahiptir.

    Kursiyerlerin eğitim dokümanlarını (pdf) indirme yetkisi bulunmaktadır. Ek’te her iki ders ve ünite içerikleri belirtilmektedir. Her ünitenin sonunda değerlendirme sınavı yer almaktadır. Sorular 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup, kursiyerin bir sonraki üniteye geçebilmesi için en az 60 puanı alması gerekmektedir. Geçme notunu alamayan kursiyerin, eğitimi tamamlayabilmesi için ilgili üniteyi tekrar etmesi gerekmektedir. Kursiyer, başarı ile tamamlanan eğitime ait e-katılım belgesini http://uzaktanegitimcsb.gov.tr  adresinden indirebilecektir.